Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

עומס בורות ביוב בחצר דירת גן

#33284
מנהל האתר
מנהל בפורום

עומס בורות ביוב בחצר דירת גן

עידית שלום, אין הגדרה בחוק למספר בורות הביוב המותרים בחצר הבניין. הכל נעשה ע"פ הצרכים, וע"פ קביעת מהנדס האינסטלציה. במידה והדבר פוגם משמעותית ביכולת ההנאה מן החצר פתוחות בפנייך שתי אפשרויות: האחת- לפנות אל הקבלן שמכר את הדירה בבקשה ליצור מצב בו בורות הביוב אינם מפריעים: לדוגמא- דק מעץ ע"ג הבורות, עם אפשרות להרמת פתחים עם צירים לתחזוקת הבורות במקרה הצורך. השניה- במידה והקבלן מתנער- ניתן לפנות לייעות משפטי, שכן על פניו נראה סביר שהקבלן היה צריך לצרף את שירטוטי הבורות לתשריט המכירה בכדי להמחיש לקונה מה הוא באמת מקבל בשטח.


דילוג לתוכן