Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

פיצול דירה צמודת קרקע

#39310
ארז מירב
מנהל בפורום

פיצול דירה צמודת קרקע

שלום, 1) האם ניתן לסגור מעבר זה ללא היתר באמצעות דלת ? המבחן הוא האם פוצלה הדירה בפועל. אם יש דלת או קיר גבס- זה לא משנה. בית המשפט מתחשב בדעתו של הפקח מטעם הועדה ובעובדות בשטח. האם זה יחשב כחלוקת דירה ללא היתר? (כרגע בגלל פתח בין הדירות זה נחשב כדירה אחת) האם נצטרך לשלם היטל השבחה או קנס? לרוב הרשויות לא מתערבות ופשוט נהינות מהארנונה. אולם אם שכן מתלונן, חובה עליהם לפתוח תיק פיקוח. במקרה כזה, אם ניתן להסדיר פיצול חוקי- אז מסדירים ולעיתים נדרשים בהיטל השבחה. אם לא- חייבים להחזיר מצב לקדמותו. בכל מקרה, סביר שיהיה קנס. 2) במידה ואנו סוגרים את המעבר באמצעות קיר גבס…. קראתי שישנה הצעת חוק לגבי פיצול דירות צמודות קרקע (הוראת שעה) שאמורה לעבור בקריאה שלישית. האם החוק התקבל כבר? והאם ניתן לפי חוק זה לפצל באצעות קיר גבס? עדיין לא ראיתי שהחוק נכנס לתוקף. בכל מקרה יש לבדוק האם התב"ע מאפשרת יח"ד נוספת על המגרש. אם לא- קשה לי לראות איך תיישם את החוק. אין לדירה שלנו חנייה פרטית. החנייה היא ברחוב. בנוסף יש לנו בחצר עוד יחידת דיור בגודל 28 מטר שרשומה במועצה כדירה נוספת. חיוב הארונונה במועצה לא אומר בהכרח שיש לדירה היתר בניה. האם היא בנויה גיח"ד נפרדת בהיתר בניה?       1) האם ניתן לסגור מעבר זה ללא היתר באמצעות דלת ? האם זה יחשב כחלוקת דירה ללא היתר? (כרגע בגלל פתח בין הדירות זה נחשב כדירה אחת) האם נצטרך לשלם היטל השבחה או כנס? 2) במידה ואנו סוגרים את המעבר באמצעות קיר גבס…. קראתי שישנה הצעת חוק לגבי פיצול דירות צמודות קרקע (הוראת שעה) שאמורה לעבור בקריאה שלישית. האם החוק התקבל כבר? והאם ניתן לפי חוק זה לפצל באצעות קיר גבס? אין לדירה שלנו חנייה פרטית. החנייה היא ברחוב. בנוסף יש לנו בחצר עוד יחידת דיור בגודל 28 מטר שרשומה במועצה כדירה נוספת. האם בהתאם לנסיבות ניתן יהיה לחלק על פי ההוראה הזאת? והאם נצטרך לשלם היטל השבחה?


ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן