Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

צריך לראות את הוראות התב"ע

#38595
ראובן כהן
משתתף

צריך לראות את הוראות התב"ע

צריך לראות את הוראות התב"ע הקובעת לעניין אחוזי הבניה. ייתכן ואפשר לבקש הקלות  המסגר 6% לשיפור דיור ולניד את השטחים לקומות.


בברכה, ראובן כהן, 050-3677667 שמאי מקרקעין ורכוש, כלכלן ">-shamaut.com/"_blank">ראובן כהן | ניהול נכסים      

דילוג לתוכן