Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

קו גבול בין שכנים – הגדרה

#41962

קו גבול בין שכנים – הגדרה

לשאלתי בנוגע לגדר בין שכנים קבלתי תשובה שכל גדר בקו גבול חייבת אישור של השכן. לא ברור לי מה ההגדרה לקו גבול. אם גדר מאבן שנמצאת כולה בשטח המגרש שלי ואני ממנתי בנייתה מכספי האם היא נחשבת גדר גבול כן או לא ? .1.  אני מבין שגדר גבול היא גדר שחציה נמצאת בשטח של השכן וחציה השני בשטח שלי , אם רק במקרה זה אני צריך אישורו של השכן אם ברצוני להגביה את הגדר 2. במקרה שהגדר כולה בשטח המגרש שלי האם גם אז עלי לקבל אישור מהשכן ? סוגיה נוספת – בקריאה באחד מהפורומים באינטרנט קראתי שחלקות שאינן משותפות ומופרדות בטאבו (חלקות נפרדות) אין צורך כלל באישור השכן לגדר. אודה להתייחסותכם גם לסוגית חלקות נפרדות בהקשר זה. תודה וגמר חתימה טובה.    


nimrodk23

דילוג לתוכן