Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

קיר בין שכנים שהינו גם קיר תומך

#37629
אורי ש
משתתף

קיר בין שכנים שהינו גם קיר תומך

ארז שלום, אנחנו נמצאים בתהליך בנייה על מגרש משותף. היתה הסכמה וחתימה של השכנים על ההיתר/גרמושקה. כעת משיחסינו עלו על שרטון. השכנים מתריעים שלא יסכימו לקיר הפרדה בין הטרסה שלהם לשטח שלנו של יותר מ-1.5 מטר לפי התקנות. בהיתר הקיר מצויין 1.43 מטר מפני השטח בטרסה שלהם, אך כעת השכנים טוענים כי השרטוט בגרמושקה אינו נכון ושטח הטרסה שלהם בקרבת הקיר היה נמוך יותר מהמצויין בגרמושקה. אציין שבמיקום הזה היה קיר אבנים מתפרק שגבל בין השטחים ושכעת האיזור כבר חפור. אני חייב להרים את הקיר כך שיתמוך את האדמה בגובה ה-00 וכך זה בגרמושקה. לפני הבנייה היה שיפוע טבעי לכיוון הזה. ההיתר ניתן כמובן לאחר הסכמה שכללה חתימות שכנים כמובן. ההיתר מבוסס על מדידות מודד מורשה כמובן. ההיתר אפשר המשך מפלס ה-00 עד גבול השטח שלי, שם מתחילה הטרסה הנמוכה מעט (ולפי ההיתר יותר) של השכנים. במידה ואתחשב בטענות השכנים ואבנה את הקיר בהתאם לגובה שהם טוענים שהיה, אני אחרוג מהתוכניות ולא אצליח לתמוך עד ה-00 שלי את הגינה.  שאלותיי הן: 1. האם אני רשאי להמשיך לבנות ללא חשש על אף טענות השכנים שיש טעות בגרמושקה? 2. במידה ואכן הקיר יצא בפועל מעל 1.5 מטרים, האם זה בסדר? האם ועדה מקומית רשאית לאשר גם יותר ועד כמה? כאמור זהו גם קיר תומך וגם קיר הפרדה למעשה בין שטחים של בעלים נפרדים על מגרש/בית משותף. תודה רבה


דילוג לתוכן