Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

קיר בין שכנים

#37627
ארז מירב
מנהל בפורום

קיר בין שכנים

שלום,  1. האם אני רשאי להמשיך לבנות ללא חשש על אף טענות השכנים שיש טעות בגרמושקה? – לכאורה אם יש לך היתר זכותך לבנות על פיו. במידה והשכן טוען לבעיה, הפנה אותו לועדה המקומית לתכנון ובניה ושלח העתק להפניה הזו לועדה עצמה. מחובתו של השכן להוכיח (ע"י מודד אחר) שהמודד שלך טעה. בכל מקרה, ממליץ להתייעץ עם עו"ד.  2. במידה ואכן הקיר יצא בפועל מעל 1.5 מטרים, האם זה בסדר? האם ועדה מקומית רשאית לאשר גם יותר ועד כמה? כאמור זהו גם קיר תומך וגם קיר הפרדה למעשה בין שטחים של בעלים נפרדים על מגרש/בית משותף. – אם המפלסים בין המגרשים גבוהים מ-150 אז כמובן שמותר לעשות קיר תומך בגובה המפלס הגבוה. אולם במקרה שלא, לועדה אין רשות להעניק היתר על קיר מעל 150 ס"מ. 3. ככלל באם הקירות המפרידים נבנים בשטחי בקרבת הגבול ולא חצי-חצי, האם בכלל השכנים ו/או הועדה המקומית יכולים לבוא בדרישות והגבלות? שאלה טובה. בכל מקרה יש לקבל הסכמת הועדה המקומית לתכנון ובניה. כל מקרה לגופו, ותלוי באיזה מרחק מהשכן אתה בונה אותו. ככלל, מהנדס הועדה יבדוק שאין חסימת אור/ אוויר/ נוף לשכן ויבקש את חתימתו.


ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן