Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

קיר תומך

#40378

קיר תומך

נראה שלא הסברתי את עצמי נכון. 1. אנחנו גרים במקום כבר שנים רבות 50 שנה אולי. השכן שבונה היום רכש את המגרש מהשכנים שהתגוררו לפניו. המגרשים הם נמוכים לא מוגבהים. והשכן שרכש החליט להגביה את השטח שלו. 2. החומה שלנו נבנתה בזמנו כהפרדה בין השטח שלנו ובין השכן הקודם שנפטר. אחר ולא מדובר בשטחים מוגבהים לא היה צורך בחומות כל כך גבוהות. הצורך לקיר תומך נוצר עכשיו כשהשכן הקיים הגיש תוכנית להגבההת השטח אשר אושרה לו. ואנחנו חוששים שבהמשך ידרוש מאיתנו עלויות של הקמת הקיר המדובר או תחזוקה ותקונים אם יידרשו בהמשך. הקיר התומך נבנה בשטח שלו אבל צמוד לחומה שלנו. כשהוא מחבראת הקיר לחומה שלנו. השאלה שלנו אם הוכ אכן יכול לדרוש את העלויות המדוברות במקרים הבאים: 1. אם אנחנו מורידים את החומה שלנו ורק החומה שלו נשארת מטעמי אסתטיקה. 2. אם אנחנו משאירים את החומה שלנו. מדובר בקיר תומך בשטח שלו ולא בגדר משותפת. תודה


דילוג לתוכן