Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

רוחב מדרגות/ מסדרונות/ פרוזדור בבניין ציבורי

#38491
ארז מירב
מנהל בפורום

רוחב מדרגות/ מסדרונות/ פרוזדור בבניין ציבורי

שלום, רוחב המדרגות נגזר מרוחב המסדרון. רוחב המסדרון נקבע ע"פ השימוש של המבנה הציבורי.  רוחבים מינימלים של מסדרון/ פרוזדור (במטרים): בדירת מגורים, פרוזדור המשמש כניסה ראשית- 1.00 פרוזדור רגיל בדירת מגורים- 0.90  בניין מגורים, בניין משרדים, בניין תעשיה או בניין מלאכה- 1.10 בניין מסחרי- 1.30  בניין המשמש מוסד ציבורי- 1.30 אגפי כיתות לימוד בבית – ספר יסודי עד תיכון- 2.40 פרוזדור המיועד למעבר מיטות בבית חולים כללי או במחלקה גריאטרית או במחלקה סיעודית בבית אבות- 2.20 בית חולים פסיכיאטרי- 1.80 פרוזדור המיועד לחולים אמבולטוריים בבית חולים- 1.50 דיור מוגן- 1.50 בית אבות- 1.80 מקווה- 0.90 בכל בניין למעט בדירת מגורים, בחלק הבניין שאינו משמש לייעודו הראשי של הבניין 1.10 בבניין עם מעלית, שהכניסה אליה מהפרוזדור, לאורך פיר המעלית. אורך הפרוזדור יהיה 1.50 מטרים לפחות.  בבניין שמותקנת בו מעלית נושאת אלונקה, רוחב הפרוזדור ממישור דלת המעלית, לאורך פיר המעלית- 2.20 כל בניין אחר- לפי השימוש הקרוב ביותר להגדרת המבנה, בטבלה לעי"ל, ע"פ שיקול דעתו של עורך הבקשה בתיאום עם כיבוי אש.


ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן