Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

רעשי מטרידים מכל סוג כולל רעשי ליקויי בנייה

#36933
עמוס יפה
משתתף

רעשי מטרידים מכל סוג כולל רעשי ליקויי בנייה

לצערנו מנסיוונו 35 שנים כמומחים – התקנים לכושר בידוד אקוסטי של חלקי מבני מגורים ממש גרועים בכך שאינם מבטאים נכון את המטרדים הקשים שנחשפים כל השנים. ניתן לכן גם להתייחס למרטיד רעשים במגורים מפעילויו תרגילות של שכנים לפי החוק למניעת מפגעים וכיו"ב מאידך, בדוגמה מפורטת של התנהלות המשפט שהבאת נגלה ליקוי אחד רציני- קיים תקן מוחלט לרעשי צנרת המכתיב רמת רעש מירבית של 30 דציבל: והתקבלה במשפט הטענה מצד המומחה של הקבלן  שחריגה גדולה מאוד שנמצאה –  של 3.3 דציבל  – היא לכאורה זניחה.זו שגיאה שכופה על הדיירים לסבול לתמיד עמוס יפה


דילוג לתוכן