Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

שאלה נוספת

#41382
א בי
משתתף

שאלה נוספת

במידה והמוכר עובד כרגע על תכנית שינויים להיתר ומבטיח להביא לי תעודת גמר תוך כמה חודשים, האם לאחר קבלת תעודת גמר כזו עלולות להיות בעיות נוספות לגבי חריגות שבוצעו בעבר? או שתעודת הגמר זה המסמך שמבטיח לי שאין חריגות כרגע וגם אין בעייתיות כלשהי בגין חריגות עבר (במידה והיו) או בגין אי קבלת תעודת גמר בהתאם לזמנים הנקובים בתקנון. לכן אני יכול להניח שניתן יהיה להצמיד את שטח ההרחבה לדירה בטאבו ללא בעיות מיוחדות? בקיצור מה שאני מנסה להבין אם יתכנו עוד "הפתעות" בדרך, או שתעודת הגמר למעשה חותמת את הסיפור. תודה


דילוג לתוכן