Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

שאלה נוספת

#41862
א בי
משתתף

שאלה נוספת

תודה רבה על התשובה. אשמח להתייחסות גם לעלות ההריסה והחזרת המצב לקדמותו כמפורט בשאלתי, בנוסף לעלות הקנס. שאלה נוספת: האם האחריות הפלילית והמשמעות הנלווית עלולה לחול בכל מקרה שבו הוטל קנס, ללא קשר לגודלו? או שאם מדובר באכיפה לפי תקנות האכיפה המינהלית, אז בכל מקרה לא מדובר באחריות פלילית?


דילוג לתוכן