Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

שאלה נוספת

#34813
elimalka
משתתף

שאלה נוספת

ישנו גוף כלשהוא הנמצא מעל הוועדה של העירייה מהנדס העירייה? במידה ובכל זאת העירייה לא יקבלו את הדרישה שלי לבנות חדר ממ"ד האם אני יכול לערער היכן שהוא? בית משפט או גוף כלשהוא שיחייב אותם לתת לי היתר בנייה (במידה ואני צודק בדרישה שלי כמובן) ?


דילוג לתוכן