Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

שאלות שאלות

#40261
CHILGI CHILGI
משתתף

שאלות שאלות

ראשית תודה רבה רבה על השקעתך זמן עבורנו ! שנית, לא הבנו כמה דברים: מימה שאנחנו מצליחים להבין אם אנו שלושה שכנים בעמודה כולל אותנו ושני השכנים מתנגדים איננו יכולים לפתוח עפ החוק תיק לממד. מה שאתה ממליץ לנו זה: 1.למלא בקשה להיתר בניה? איפה אצל מי? כבר היינו בעיריה איש לא הציע לנו זאת.זה מרגיש קצת אבודים… האם אפשר לבקש היתר בניה בלי אישורים מאיש? 2.לקבוע פגישה עם מהנדס הוועדה? איזו וועדה? איך משיגים מי זה ופגישה עימו? 3. מה זה מעטפת בבקשה? לא מכירים המושג. המון תודה ושנה טובה!


דילוג לתוכן