Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

שאלת המשך

#40468
תומר ברק
משתתף

שאלת המשך

שלום רב.   אני  מתמודד עם שאלה דומה. מבנה צמוד קרקע אשר ככל הנראה בעליו ביצעו הרחבת שטח עיקרי על חשבון מרפסת שירות/מסתור כביסה אי שם בשנות ה-90. זאת, ללא שיש בנמצא כל היתר. אני מעריך שמעולם לא התבקש, ועל כן, לא ניתן היתר רשמי. מאז, ניתנו היתרים לבנייה בקומה מעל (תת חלקה נפרדת). בידי שרטוט בקשת ההיתר שהוגשה ובו שרטוט "המצב הקיים" עם המרפסות הסגורות. עוד יצויין, כי גם לפי תחשיבי הארנונה, הבעלים משלם לפי כלל השטח. 1. האם דיון הועדה על היתר אחר במבנה "מכשיר" דרך השרטוט שהוגש גם את הסגירה דנן? 2. האם ישנה איזושהי "התיישנות" על סגירת שטח מלפני כ-20 שנה? מהו התהליך הנדרש ל "הכשרת" המצב?   תודה מראש, תומר.


דילוג לתוכן