Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

שטחי שירות מרתף

#33449
ארז מירב
מנהל בפורום

שטחי שירות מרתף

שטחי המרתף נחשבים כשטחי שירות בכל מקרה, כך שהאדריכל שלך יוכל להוסיף שטחים אלו כשטחי שירות, למפלס התחתון. במקרים נדירים, בהם משמש שטח זה בפועל כשטח עיקרי למגורים (כולל תקרה בגובה יותר מ- 2.20מ' וחלונות)- יכולה הוועדה להתעקש על הגדרתם כשטח עיקרי. במקרה זה פתוחה בפניך האפשרות לבצע תב"ע להגדלת השטחים, או להנמיך את התקרה ולהקטין חלונות.ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן