Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

שטח פטיו/ חצר פנימית

#38488
ארז מירב
מנהל בפורום

שטח פטיו/ חצר פנימית

שלום, להלן הוראות החוק: 2.24 לא ייבנה חלון הפונה אל חצר פנימית בחדר מגורים אלא אם יתקיימו לגביהם תנאים אלה: (1) החדר יכיל חלון אחר הנפתח אל אוויר החוץ; (2) החלון ייסגר באופן המונע חדירת עשן; (3) מלבן החלון ותריסיו –  (א) בחלון המצויד בתריסים, העשויים פלדה או? אלומיניום, יהיו בלתי דליקים; (ב) העשויים פי.וי.סי. (P.V.C.) קשיח יעמדו בדרישות התגובה בשריפה שבתקן הישראלי, ת"י 599 – רפפות פוליוויניל כלורי לתריסים. (4) החצר הפנימית תהיה מלבנית, ובלבד שארכה לא יפחת מפעם וחצי רחבה; (5) רוחב החצר האמורה בבנין שגבהו עד 11.00 מ', לא יפחת מ- 3.00 מ'; בבנין שגבהו עד 17.00 מ' – לא יפחת מ- 4.00 מ'; בבנין שגבהו עולה על 17.00 מ' – לא יפחת מ- 5.00 מ'; (6) פתח או דלת כניסה בגובה 2.00 מ' וברוחב 0.90 מ' יאפשרו כניסה למשטח החצר מהחוץ; (7) לחצר תהיה מערכת ניקוז. 2.25 לא ייבנה חלון הפונה אל חצר פנימית במטבח או בחדר שירות אלא אם נתקיימו לגבי החצר התנאים המפורטים בסעיף 2.24(4)- (7). לשאלותיך: במידה ופטיו נבנה בשתי הקומות, כאשר בקומה העליונה הוא קטן יותר מבקומה התחתונה (הכוונה- מקורה בחלקו), האם בחישוב השטחים החלק המקורה יחשב כפטיו?- אם הבליטה מעל 50 ס"מ – יחשב השטח שמעל 50 ס"מ כשטח שירות.  האם יש שטח מקסימלי לפטיו? אין שטח מקסימלי. 


ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן