Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

שינוי יעוד- היטל השבחה, תשלומים

#33844

שינוי יעוד- היטל השבחה, תשלומים

שלום רב, ההליך שאתה מתאר הינו  רכישת מקרקעין שאינם מיועדים למגורים אלא לדוגמא כקרקע חקלאית תוך ציפייה לשינוי יעודם למגורים. לפני שנכנסים להליך כזה יש לקחת בחשבון מס' גורמים ושיקולים: א. מומלץ לבקר במשרדי הוועדה המקומית ולקבל מידע תכנוני הנוכחי ומהו יעודם של המקרקעין בתכנית המתאר המקומית והמחוזית. ב. מומלץ מאוד להיוועץ בשמאי מקרקעין לצרך אומדן התשלומים הצפויים והתחזית לשווי לאחר שינוי היעוד. התשלומים הצפויים הינם – עלות התכנון, מס רכישה היטל השבחה ומס שבח וכמובן רכיב הריבית על ההון המושקע עד למועד המימוש. סופו של דבר, הליך זה מצריך ידע ומומחיות תוך הכרות עם האזור – אין להתפתות להבטחות של מתווכים ולרכוש זכויות בקרקע שאינה מיועדת למגורים מבלי לבדוק זאת מראש.


בברכה, יעקב צפריר, עו"ד ושמאי מקרקעין      

דילוג לתוכן