Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

שינוי תב"ע- שטחי שירות/ מסחר

#34008
ארז מירב
מנהל בפורום

שינוי תב"ע- שטחי שירות/ מסחר

שלום, שטח הממ"ד מחושב כשטח שירות. לאחרונה הוגדל שטח זה ל 12 מ"ר ברוטו (9 נטו מידות פנימיות), אך אני מאמין כי ההיתר של הבניין שלך ניתן עם שטח שירות מקסימאלי  של 7 מ"ר לממ"ד (5 נטו).  שטח השירות שייך כמובן לדייר. בדוק זאת בקבלת קהל בוועדה המקומית. אבל אין קשר בין שטחי השירות האלה לבין אופציה להעברתם או שימוש בהם במקום אחר. אלה שטחים קבועים המוצמדים לכל דירה. מה שכן- יכול להיות שבבקשה המקורית צוינו שטחי הממ"דים בטעות כשטחים עיקריים. במקרה כזה, ניתן לבצע שינוי בהיתר- לקבוע כי אלה שטחי שירות- ואז "מתפנים" השטחים העיקריים שנכנסו בטעות להיתר הקודם- לבניה חדשה.  ובכל זאת,  על מנת לבנות שטחי מסחר- צריך להיות בתב"ע איזכור מפורש לשטחי מסחר.  אם יש איזכור- יהיה לקבלן קל יחסית להשיג היתר. אם אין- יהיה לו קשה מאוד- כי אז הוא צריך לעשות "שימוש חורג" או לשנות תב"ע- דבר שנדרשת לו הסכמתכם. בכל מקרה, גם אם השטח בק"ק רשום ע"ש הקבלן, והתב"ע מאפשרת לו לבקש היתר חדש- הוא זקוק לחתימתכם על מנת לקבל תהליך רישוי "חלק". אם תתנגדו, למשל בתואנה של רעש מהמסחר הצפוי- יש סיכוי רב שיהיו לו קשיים רבים לקבל היתר. ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן