Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

שלום,

#39059
ארז מירב
מנהל בפורום

שלום,

שלום, מפנה אותך לתקנות חישוב שטחים- סעיף 9  9.שטח עמודים   שטח עמודים יחשב שטח שאינו בנוי והמשמש חלק מהשטח הפנוי של המגרש, שאורכו בחזית הבית הוא 6 מטרים לפחות ועומקו אינו עולה על אורכו בחזית.   שטח העמודים יחשב שטח בנוי אם תיבנה גדר, מעקה, או קיר שיבדיל בינו לבין השטח הפנוי של המגרש, אלא אם בגלל הבדלי גובה הקרקע הרשתה הועדה המקומית בניית מעקה מתכת מסורג, בגובה שלא יעלה על מטר אחד.   שטח חדר המדרגות לא ייכלל בשטח העמודים המותר.   שטח העמודים לא יעלה על 10% משטח המגרש.   הקיר הפונה לשטח פנוי בקומת העמודים ייחשב כקיר חיצוני וייבנה באותו חומר ממנו בנויים הקירות החיצוניים של הבית.   באם מעוניינים להשתמש בשטח העמודים לחניה, והשטח עולה על 10% משטח המגרש, יש צורך בפרסום הקלה, לפי סעיף 149 לחוק. מצד שני, ישנה בתקנות הגדרה ש"קןומה מפולשת" תחשב כשטח שירות. לכן ממליץ מאוד לעשות תיאום ספציפי מול הועדה המקומית.


ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן