Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

שמאות דירה מורחבת

#41793
ראובן כהן
משתתף

שמאות דירה מורחבת

  להיתר הבניה חייב להיות תיעוד במשרדי הועדה המקומית לתו"ב.  במידה ואין רוב הסיכויים שהבניה נעשתה ללא היתר.  זה עלול להשפיע באופן שלילי על מי שירכוש את הדירה באמצעות משכנתא ובכלל . הבנק יתן פחות מימון ורוכשים יעדיפו נכס שבנוי כולו בהיתר. בהצלחה


בברכה, ראובן כהן, 050-3677667 שמאי מקרקעין ורכוש, כלכלן ">-shamaut.com/"_blank">ראובן כהן | ניהול נכסים      

דילוג לתוכן