Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

תב"ע סטודיו

#33209
veredf
משתתף

תב"ע סטודיו

תוכנת תב"ע סטודיו מבא"ת 2006 מפיקה תשריטי תב"ע לפי נוהל מבא"ת 2006 התוכנה תומכת בקבצי +ARC וקבצי AutoCAD פשוטה להפעלה, קלה ללימוד   התוכנה כוללת: כל שימושי הקרקע מעודכנים על פי נוהל מבא"ת 2006 חישובי שטחים והפקת דוחות באופן אוטומטי כולל טבלאות תקניות להגשה ומקרא ייעודי שטח עדכני לפי נוהל מבא"ת 2006 עדכון אוטומטי של קנה מידה הפקת קבצים להגשה לפי דרישות מבא"ת 2006   פרטים על תוכנת תב"ע סטודיו מבא"ת 2006: 2006.htm


דילוג לתוכן