Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

תב״ע נקודתית

#38240
עופר פלד
משתתף

תב״ע נקודתית

האם אני זה שצריך לאכוף את החוק ? אם ידוע לעירייה על חריגות מבחינה תכנונית, מדוע לא פועלת לאכוף?  בעצם אי הפעולה של הרשות המקומית , איני יכול לממש את זכויותיי . האם אני צריך להכשיר את החריגות ?  בברכה


דילוג לתוכן