Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

תגובה לתשובה

#40778
אייל גבע
משתתף

תגובה לתשובה

תודה ארז,  בהיתר אין כל הגדרה, האם קיר אטום למעביר אויר יכול להיות חומר שקוף? (כמו בהפרדות בין כבישים מהירים לאיזורי מגורים), או שאטום הוא למעשה להיפך משקוף גם? מה נחשב לבניה "קלה" שלמעשה אסור במקרה שלי. יכול להיות סיפור יקר אם צריך לצבוע בצד השני לפי הקיים.


דילוג לתוכן