Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

תודה והבהרה נוספת / שאלה–

#39412
שירה ר
משתתף

תודה והבהרה נוספת / שאלה–

מדובר בשיפוץ לבית קרקע. השיפוץ יכלול תוספת חדר והרחבת פתחים, ואינו כולל את המדרגות, שנבנו עפ"י תקן ישן ואושרו בהיתר ישן עפ"י דין. האם אני יכולה כיום להכריח לקוח להחליף מדרגות? הרי המדרגות לא אמורות להיות כלולות בשיפוץ הנוכחי, למה עלי מוטלת האחריות עליהן לדעתך?   תודה רבה.


דילוג לתוכן