Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

תודה על המידע.

#40328
עופר טל
משתתף

תודה על המידע.

תודה על המידע. אם מחדד יותר ,מדובר על סגירת מרפסת בהיקפה באמצעות חלונות אולם הגג הינו בד שני על מסילה וניתן לפתיחה מלאה באמצעות מנוע חשמלי. האם גם בתצורה הזאת הוא מחוייב להתקין מרזב. שאלה נוספת – היה ולא נסגרה המרפסת האם הניקוז תקין ,המים נשפכים החוצה דרך הניקוז לחזית הבניין?


דילוג לתוכן