Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

תודה על התשובה המהירה

#40841

תודה על התשובה המהירה

תודה על התשובה המהירה והמפורטת. חשוב לציין שחניה אחת אכן תהיה צמודה לחומה/קיר אך החניה המקבילה לה אינה צמודה לחומה או לקיר. האם בנסיבות אלה אכן יאשרו חניה שקטנה מ3 מטרים רוחב? מצ"ב צילום מסך של מפת המדידות של הכניסה למגרש להמחשה..


דילוג לתוכן