Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

תודה על התשובה המפורטת והמקצועית-רק כדי לדעת יותר

#39765

תודה על התשובה המפורטת והמקצועית-רק כדי לדעת יותר

באמת יש שוני בין עבודה על גג רעפים לבין גג בטון. אני לא מדבר על שוני פיזי אלא תהליכי…. האם בבטונים זה יותר עבודה /אחריות מאשר רעפים ? כי הוא דואג לשדר שזה "ליגה "אחרת במידת האחריות או העבודה שלו.


דילוג לתוכן