Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

תודה על תגובך ראובן, משהו קטן נוסף

#41781
מישהו
משתתף

תודה על תגובך ראובן, משהו קטן נוסף

"ההיוון מגלם את הזמן על בניה והעדר הודאות במימוש בתוכנית." האם בשל הנ"ל ייתכן והשווי המהוון יהיה נמוך מהשווי האמיתי העתידי של הדירה המורחבת? אם כן, האם ניתן להעריך בכמה פחות?.


דילוג לתוכן