Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

תודה על תשובתך,

#41840

תודה על תשובתך,

תודה על תשובתך, * האם הנדסאי אדר' יכול לפתוח כרטיס רישום זמין ולערוך בקשה? הנדסאי רשום בפנקס יכול, ל"מבנה פשוט". אכן רשום בפנקס. לצורך העניין מתקן פוטווולטאי נכלל בקטגוריית "מבנה פשוט"? * מהי האחריות של עורך הבקשה ברישוי זמין? אחריות להצגת תכנית אמינה, ולפיקוח עליון על הבניה ועל הדיווח לוועדה במהלך הבניה. ובמקרה של בעיות אחרי ההתקנה? תקלות? אסון חלילה… עדיין חלה עליו האחריות? * האם אפשר שהכרטיס "רק" יהיה על שמו ללא לקיחת אחריות על הבקשה עצמה?- לא תודה


Yas

דילוג לתוכן