Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

תודה רבה על מהירות התשובה.

#39238
עדי שרון
משתתף

תודה רבה על מהירות התשובה.

תודה רבה על מהירות התשובה.  לצערי, לא היתה לי כל אופציה להביע עמדה כי הגדר נעלמה באישון לילה ללא בקשת רשות ממני. לכן גם לא ניתן לקבוע את רמת הבטיחות שלה כיום אלא להסתמך על צילומים, דבר שהוא שנוי במחלוקת מבחינת אמינות האבחנה. אני מנסה להתקדם עם המצב שכפוי עלי . בונה הגדר החליט בעצמו מה ואיזה גדר לבנות ומאחר שאיני מוכנה לחלוק איתו בתשלומים (בהחלט בגלל גורם ההתפעה שכן להחלטה כזו צריכים שני מסמכימים לא די באחד ושני משלמים), הוא התריע בי שלא אוכל להציב על הגדר בעתיד בצד שלי יוטה לכיסויה הגדר או צמחיה שתשען עליו. האם זה הגיוני?  נשמע לי על פניו – סטלניסטי ולא בבית ספרנו.  תודה להתייחסותך


דילוג לתוכן