Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

תודה רבה

#38939

תודה רבה

תודה רבה את נושא התכנית האדריכלית כבר חפרתי לעומק, ואני מאוד מוגבלת עם קווי מגרש, ומיקום הבית הנוכחי, בשילוב עם מגרש צר מאוד. יש רצון לשמר את העץ כך שישולב בחלל המגורים של המשפחה, זה עץ איזדרכת ותיק וגבוהה מאוד, האם אתה מכיר גם פרטים לגג, הרי העץ ימשיך לצמוך איך ניתן לאטום את הגג המסביב לעץ?


דילוג לתוכן