Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

תודה

#39648
שי
משתתף

תודה

אכן זה מה שראיתי בכל מיני חוזים שבדקתי אך השאלה היא האם הגדרת שטח כפי שהגדירה המדינה כוללת או לא כוללת את הקירות החיצוניים ? אני שואל את זה כי באתר של משרד השיכון הם כתבו לגבי שטח כך: שטח הדירה נקבע לפי שטח הדירה "נטו", כלומר השטח (במטרים רבועים) הכלוא בין הקירות החיצוניים של הדירה. לשטח זה יצורפו שטח המרפסת שיחושב לפי-30% משטחה; שטח המחסן שיחושב לפי-40% משטחו; שטח חניה יחושב כ- שני מטרים רבועים. שוב תודה ויום טוב


רק המעז – מנצח!

דילוג לתוכן