Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

תוספת מרפסות

#38048
ארז מירב
מנהל בפורום

תוספת מרפסות

שלום, בהתאם לתקנות שהיו בתוקף עד שנת 2008 ניתן היה לתת היתר לבניית מרפסות בשטח של 12 מ"ר או 10% משטח הדירה (הנמוך מביניהם) ללא צורך בזכויות בנייה כאשר  קירוי המרפסת נמצא בגובה של שתי קומות או יותר מעל רצפתה. מה שהוביל לבניית מרפסות לסירוגין. בתיקון האחרון לתקנות נקבע כי היתר לבניה לפי תכנית שהופקדה לפני 1.1.2010 יכול לכלול הקמת מרפסות בשטח של 12-14 מ"ר  ללא צורך בזכויות בניה נוספות גם אם המרפסת מקורה בגובה קומה אחת. בתוכניות חדשות, שאושרו לאחר ינואר 2010 על הועדה המחוזית לתכנון ובנייה לקבוע מה יהיה שטח המרפסות בכל  דירה. 


ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן