Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

תיקון עמודים

#35638
גבי פייר
משתתף

תיקון עמודים

שלום שרה, אין צורך לתקן מה שלא מקולקל, כך שיש לתקן רק את העמודים הפגועים. אלא שיש לבדוק מקרוב את כל העמודים ,לחפש סדקים זעירים שאולי קיימים בעמודים, מה שבמבט ראשון קשה לעיתים לראות.  ברוב המקרים יתברר שישנם עוד עמודים פגומים שיהיה צורך לטפל בהם.       הטיפול, בהתאם למפרט מקונסטרוקטור. לעיתים תכופות מספיק לבצע תיקונים מקומיים ולעיתים יש לבצע עבודות עיבוי. ההחלטה היא בהתאם לנזק שקיים בעמוד ובמיוחד בהתאם לכמות הנזק שנגרם כתוצאה מהחלדה של ברזלי-הזיון. בדרך כלל, כאשר ברזלי הזיון נפגעו רק במקצת ,אפשר לתקן את הקיים מבלי לעבות את העמוד. במקרים אחרים, בהם החלודה עיכלה חלק ניכר מעוביו של הברזל-  מעבים ומחזקים את העמוד. הכל ע"פ שיקול הקונסטרוקטור. בברכה, גבי 


גבי פייר מפרטי איטום ושיקום

דילוג לתוכן