Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

תקופת בדק

#35950
ארז מירב
מנהל בפורום

תקופת בדק

בעיקרון יש להתייעץ עם עו"ד, או עם חברת בדק. להלן לשון החוק: החוק קבע שתי תקופות שונות, אשר באות ברצף. הראשונה הינה "תקופת הבדק" אשר משתרעת על תקופה שבין שבע שנים לשנה ממועד מסירת הדירה לרוכש וזאת בהתאם לרכיב בבנין אשר נפגע ודורש תיקון. לאחר תום תקופת הבדק, באה  "תקופת האחריות" אשר אורכה הינו שלוש שנים. הווה אומר, התקופה הכוללת שבה הקבלן מחויב לתיקונים, נעה בין ארבע שנים ועד עשר שנים ממועד מסירת הדירה לרוכש, תלוי בסוג הליקוי שנתגלה. מרבית חברות הבניה נוהגות לבצע תיקונים לליקויים שנמצאו לאחר שנת האכלוס הראשונה ותקופה זו מכונה לכן "שנת בדק" או "שנת הבדק".


ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן