Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

תריסים ושימוש לפי ראות עיני פקח

#33289
גוצי טסטי
משתתף

תריסים ושימוש לפי ראות עיני פקח

ארז שלום רב! ראיתי שרשמת מעלה שגם עבודה שלכאורה פטורה מהיתר, לפי ראות עיני פקח והחלטתו האם מדובר בשימוש למגורים – יכול לקבוע שמדובר בבניה הטעונה היתר, כלומר גם אם נניח עשיתי גג נפתח לפי לשונו היבשה של החוק, אם יבוא פקח שקם על צד שמאל ויאמר לשלראות עיניו מדובר בגג קבוע, והגלגלת ומערכת הפתיחה הם סתם ליופי, יכול להוציא צו הריסה ללא משפט? אם אתקין תריס שמשונית (סגירת חורף) עם גלגלת במרפסת המקורה, ויבוא פקח כנ"ל, ויקבע שלדעתו זו סגירה קבועה הדורשת היתר? זה נשמע חריג יש לו סמכות לקבוע ע"פ נראות השימוש ההיפך מהחוק, אשמח אם תוכל להפנות אותי למקור המדויק לכך. תודה, נ.ב. כמו"כ מה לגבי תריסים האם הם אכן נחשבים למחיצה לא קבועה?  


דילוג לתוכן