Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

תשלום לשכנים

#38663

תשלום לשכנים

הדיירים שבנו זכאים להחזר חלקי ממך על מה שהם בנו ואתה נהנה מהם. כך גם מי שנלקח לה שטח מהגינה. התשלום צריך להיות לפי חלק יחסי של עלויות. לגבי הבניה על הגג אם הוא משותף אז לכאורה כל אחד מהדיירים זכאי לתשלום ממך. צריך לבדוק את צו רישום הבית המשותף ואחרי הבניה צריך לתקן את הצו והתשריט בהתאם לבניה החדשה. בברכה אבי אלטלף, עו"ד


דילוג לתוכן