Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

תשריט בית משותף

#40205
ראובן כהן
משתתף

תשריט בית משותף

עשית סלט. לא הבנתי איך קשורה הועדה המחוזית לעיריה ולהיתר. בכל מקרה צריך להיות התאמה בין ההיתר לתשריט. חתימה של מאן דהו על אחד מהם לא מכשירה את השרץ אלא יש לבצע תיקון של תשריט הב"מ בהתאם להיתר.


בברכה, ראובן כהן, 050-3677667 שמאי מקרקעין ורכוש, כלכלן ">-shamaut.com/"_blank">ראובן כהן | ניהול נכסים      

דילוג לתוכן