Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

#40957

 

  שלום רב,  אני בשלב לאחר קבלת החלטת וועדת המשנה לתכנון ולבניה לאשר הבקשה בכמה תיקונים. כל המינויים בבקשה שלי על שם בן אדם אחד. הוא עורך בקשה ראשי, מתכנן השלד, האחראי לביצוע השלד ואחראי לביקורת.  אשמח לדעת האם יש אפשרות להחליף אותו לעורך בקשה אחר, למהנדס אחר ולאחראי לביקורת אחר, בקיצור, כל התפקידים לקחת ממנו ולהחליף את השם שלו לשמות בעלי מקצוע אחרים? מה התהליך הנכון לנושא זה. תודה מראש על המענה


דילוג לתוכן