Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

מענה ל־פרגולה מרקיזה – תנאים להקמתו

#62381
ארז מירב
מנהל בפורום

מענה ל־פרגולה מרקיזה – תנאים להקמתו

שלום,
גגון או סוכך או מרקיזה ניתן להקים בכניסה למבנה או בכל מקום אחר, בתנאי שהוא בולט לא יותר מ-2 מ מהמבנה ובתנאי שהוא אינו חורג מקווי הבניין המותרים לבניה רגילה. כלומר- יש לשמור על מרחק מגבול המגרש ע"פ האמור בתב"ע. עד 20 מ"ר אין צורך בהיתר בניה. מעל 20 מ"ר יש להודיע לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה. אל ההודעה יש לצרף אישור מהנדס מבנים על עיגון הגגון/ מרקיזה או הסוכך ויציבותו.

חשוב לדעת כי הגגון/ מרקיזה הוא ע"ח זכויות הבניה (שטח עיקרי או שירות), לכן, טרם ההקמה, יש לוודא כי קיימות זכויות בנייה בלתי מנוצלות במגרש, בהתאם לתקנות התכנון והבנייה (חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתכניות ובהיתרים), תשנ"ב-1992. הפטור אינו פטור מהצורך בזכויות בנייה, אלא מהצורך בהיתר בנייה בלבד. במקרה של בית משותף יש צורך בהסכמת הדיירים בויתור על זכויות הבניה. כאמור, אם נותרו כאלה.

מרקיזה מתקפלת: יש לוודא שהמרקיזה לא בולטת במצבה הסגור יותר מ-50 ס"מ מקיר הבניין.

  • התגובה הזו עודכנה לפני לפני 2 weeks, 2 days ע"י ארז מירב.

ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן