Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: אדריכלית בלתי מיקצועית?

#35749
alon
משתתף

Re: אדריכלית בלתי מיקצועית?

יש לך טעות חמורה בסדר העובדות ראשית  השינוים לא באו מרצוננו אלא מטעויות בתוכנית, שנית על השינוים היא קיבלה כסף, ס"הכ לא כולל כספי שינוים קיבלה 80% מהעסקה הכללית . את תוכנית השינוים היא אכן הוציאה כולל תוכניות עבודה לקבלן שלד ולקונסטרוקטור ,אך לא הגישה לוועדה  וכאן הטעות שלא חשבתי או עודכנתי שאני צריך להגיש את השינוים חשבתי שזה תפקידה  אלון


דילוג לתוכן