Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: בדיקת תכניות בעיריה

#37604
ארז מירב
מנהל בפורום

Re: בדיקת תכניות בעיריה

שלום,  אין בחוק (לצערי) פרק זמן בו הוועדה חייבת לשלוח דף החלטה, ובו רשימת התנאים להיתר. הסיבה היא שאין התאמה בין לשון החוק לבין התהליך שקורה בפועל. לשון החוק (סעיף 158 כג) אומרת דבר פשוט: ברגע שהוגשו כל המסמכים הדרושים לוועדה, עליה לפסוק תוך 30 יום. מה הבעיה? הוועדות פועלות הפוך. קודם הן מבקשות תכנית ראשונית (בלי מסמכים נלווים), ואז מתכנסות לדון בה. בסיום הדיון הוועדה מחליטה "לאשר בתנאים" או  "לא לאשר". במידה ואישרו בתנאים, הם יצרפו לך את כל התנאים, הדרישות, המסמכים והאישורים הדרושים לצורך קבלת ההיתר… בקיצור, לא תדע איזה מסמכים דרושים לוועדה, אם לא תמתין להחלטה. ולכן, לשון החוק בכלל אינה תואמת את מה שקורה ולכן גם אי אפשר לכפות כלום על הוועדה.


ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן