Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: בניה חוקים

#37581
-3025
משתתף

Re: בניה חוקים

שלום רב, הפרגולה מקורה נבנתה לפי היתר שניתן . אבל מה שקרה זה שלא בוצעה מדידה של השטח על ידי מודד , זה היה אז בזמנו 1994 …, נכון להיום כשאנו מעוניינים לבנות בריכה – הבאנו מודד וכך "עלו" על הבית והפרגולה שאינם בקווי בניה מותרים , כמובן שאת הבית לא יכולים להרוס … אבל את הפרגולה הם מבקשים שנהרוס ונהייה בתחום קווי בניין מאושרים נכון לתוכנית שהיום אנו מבקשים . בגלל זה שאלתי האם ניתן להתנות את המשך הטיפול בקבלת היתר לבניית בריכה בהריסת הפרגולה באופן חלקי ע"מ שתעמוד בקוי הבנין המאושרים לגבי הבית לא יבקשו צו הריסה… מה לעשות ?


דילוג לתוכן