Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: בנייה על הגג לפי תכנית ג1

#35003
erelab
משתתף

Re: בנייה על הגג לפי תכנית ג1

 תודה על התשובה המהירה.  איך אפשר לדעת אם הגג מוצמד לדירתי? בנסח הטאבו  לא ראיתי ציון של עובדה כזאת. אם כך, אני מבינה שהגג שייך לכלל הדיירים ואז אני חייבת בהסכמה של שלושה רבעים מהם.  מן הניסיון שלך – מה מקובל במקרה כזה? בהתחשב בכך שיש 36 דיירים בסך הכול , האם כדאי להיכנס לפריוקט כזה? 


דילוג לתוכן