Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: בנית המעטפת

#35036
ארז מירב
מנהל בפורום

Re: בנית המעטפת

שלום, אני מניח שניתן בזמנו היתר בניה למעטפת ק"א, במסגרת ההיתר לק"ק. ניתן לבדוק זאת בהיתר הבניה המצוי בידיכם (עותק קיים גם בוועדה המקומית לתכנון ובניה).  במידה וקיים היתר, אין תשלומים נוספים בעת האכלוס, ולא צריך ליידע את הוועדה. יש לידע את הרשות המקומית רק לצורך תשלומי הארנונה. תשלום למנהל ( דמי הסכמה), ולרשות המקומית (אגרת בניה) יקרה רק במידה ויש צורך בהיתר.  הפרסום לגבי פטור מתשלום למנהל עד 220 מ"ר רלוונטי רק לגבי חוזים חדשים, בהם מצויין הדבר בפירוש. במידה ויש צורך בהיתר יש לבדוק את החוזה הקיים מול המנהל (עותק קיים במנהל).ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן