Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: בקשה לשימוש חורג

#34416
ארז מירב
מנהל בפורום

Re: בקשה לשימוש חורג

סוף סוף הבנתי. אתה מייצר מבנים ניידים. אתה זקוק לקרקע לצורך הייצור. למעשה מדובר בשימוש חורג לקרקע, לא לבניית מבנה מסויים. ע"פ התקנות העוסקות ב שימוש חורג, מדובר ב"שימוש חורג מתכנית". שימוש חורג 1. קיימים 2 סוגי שימוש חורג, מתכנית ומהיתר. 2. "שימוש חורג" הוא היתר להשתמש במבנה לשימוש אחר מזה שנבנה עבורו. 3. דוגמא לשימוש חורג מתכנית: שימוש למגרש חניה בשטח ציבורי פתוח. 4. דוגמא לשימוש חורג מהיתר: מרפאה במקום דירה. 5. שימוש חורג מתכנית חייב להיות מוגבל בזמן. שימוש חורג מהיתר אינו חייב להיות מוגבל בזמן. 6. תקופה מקסימלית לחריגה: אם אושרה תכנית ששינתה יעוד איזור, למשל הפיכת איזור תעשייה לאיזור מגורים, רשאית הועדה המקומית לתת ארכה לעסקים להתפנות מהמקום. יש לפנות בבקשה הערוכה ע"י אדריכל- לשימוש חורג בקרקע, כאשר הייעוד החדש יהיה תעשייה. השימוש, כאמור יהיה מוגבל בזמן, וכפוף לאי התנגדות מצד השכנים. לגבי שני הדונם הצמודים לחלקה א' בנחלה- עליך לפנות בבקשה רשמית לוועדה המקומית ולקבל דף מידע פרטני לגבי הנחלה שלך. בכל איזור קיימת תכנית בניין עיר שונה, הקובעת את ייעודי הקרקע, אחוזי בניה, מספר יח"ד וכד'.ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן