Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: גדר משותפת

#34707
ארז מירב
מנהל בפורום

Re: גדר משותפת

ניתן לפנות לעו"ד ולבקש שבית משפט יוציא צו להסרת המפגע מחצרכם. לחילופין, ניתן להודיע לו בדואר רשום כי ההארקה מחוברת למגרשכם בניגוד לזכות הקניין שיש לכם על השטח. תודיעו כי היא תנותק בתאריך מסויים בעוד שבועיים, וכי עליו לארגן הארקה חלופית עד לתאריך זה. במידה ולא יארגן- זה על אחריותו.ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן