Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: גובה מירבי של גדר בנויה בין שכנים

#34006
ארז מירב
מנהל בפורום

Re: גובה מירבי של גדר בנויה בין שכנים

שלום, בד"כ, בשכונות חדשות, יש תכנית כללית לגדרות, וגם לגדר החזית (ניתן לעיין בתקנון התב"ע במשרדי הועדה המקומית). לא נהוג לאשר גדר בנויה בגובה העולה על 150 ס"מ מהחצר הנמוכה מבין השתיים. בכל מקרה, גדר בנויה חייבת להיכלל במסגרת ההיתר של בית השכנים, כולל חישובים סטאטיים של מהנדס להוכחת יציבותה. כדאי לעיין בעותק של היתר הבניה במועצה המקומית או בוועדה המקומית. סימון הגבהים יהיה גם בתכנית פיתוח השטח וגם בפריסת גדרות. אם קיימת חריגה- ניתן לדווח. במידה והגדר נבנתה כדין, יש לפנות במכתב רשמי למהנדס הוועדה, עם עותק ליועץ המשפטי של הוועדה ולדרוש הסברים: ע"ס מה ניתן היתר לגדר גבוהה כ"כ. (ייתכן שהוועדה קיבלה החלטה לאפשר בנק' ההיא גובה חריג כהכנה לסככת חניה).ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן