Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: האם תוספת בנייה על גג משותף פוגעת בערך שאר הדירות

#36197
ga
משתתף

Re: האם תוספת בנייה על גג משותף פוגעת בערך שאר הדירות

תודה!  לשאלת הזכויות… הגג הוא משותף (למרות שהוא רק מעל דירתי). למיטב ידיעתי נדרשת הסכמת 75% מהדיירים להגשת בקשה להיתר, אבל אם יש יותר מתנגדים אז עדיין נדרש נימוק מספק מכל אחד מדוע הוא מתנגד….אני מקווה שאני צודק בעניין אשמח לשמע חוות דעת


דילוג לתוכן