Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: הגבלות תכנון וחתימה להנדסאים

#37554
ארז מירב
מנהל בפורום

Re: הגבלות תכנון וחתימה להנדסאים

שלום, לשאלותיך: 1. להנדסאי אדריכלות מותר לתכנן "מבנה פשוט". להלן ההגדרה בחוק המהנדסים והאדריכלים: "מבנה פשוט" – אחד מאלה: (1) "מבנה בעל שלד לא טרומי המורכב מקירות, או מקירות ועמודים, ומתקרות שטוחות עם קורות או בלעדיהן, כאשר המרחק בין העמודים או בין הקורות, וכשאין עמודים או קורות – בין הקירות, אינו עולה על ששה מטר, ואשר גובה המפלס של רצפת קומתו העליונה מעל המפלס העליון של הרצפה שעל פני הקרקע אינו עולה על אחד-עשר וחצי מטר, לרבות מקלט מבנה כאמור, בהתאם לתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), תשל"א1971-, ולמעט מבנה מבטון דרוך, ומבנה מרחבי מכל סוג שהוא;  (2) מבנה מקורה בעל קומה אחת, שגבהו עד חמישה מטר מעל פני הקרקע ומפתחו אינו עולה על שנים-עשר מטר, להוציא מבנה שפועלים עליו כוחות דינמיים, ולמעט מבנה מבטון דרוך, מבנה בעל שלד מבטון טרום ומבנה מרחבי מכל סוג;  (3) קיר תומך בגובה עד שני מטר מעל המפלס הנמוך של פני הקרקע, הדרוש להקמת מבנה כאמור בפיסקאות (1) או (2) בתחום המגרש שבו מוקם המבנה;  (4) מעבר מים ומעבר להולכי-רגל הקשורים למבנה כאמור בפיסקאות (1) או (2)."  פרשנות שלי: אין הכאן הגבלה לגודלו במ"ר או לאופיו של המבנה (ציבורי/ מסחרי/ מגורים). 2. אני מניח שהוועדה תדרוש תכנון של המתחם כולו כמקשה אחת, בהנחה שמדובר באותה חלקה. 3. לא ראיתי בחוק הגבלה למ"ר. 4. רב הנסתר על הגלוי (החוק אינו ברור). בפסקה אחרת שעניינה בכלל הגדרות עשיה לאדריכלים רשומים,  כתוב שהפעולות הבאות ייוחדו לאדריכל רשום: "במבנים שהם בניני משרדים, בניני מגורים, בניני ציבור, בניני בידור, בניני מלאכה ומחסנים, למעט בניני מגורים, מלאכה ומחסנים שהם מבנים פשוטים ולמעט שינויים במבנים קיימים ופעולות במבנים יבילים, שפורטו בתוספת השלישית". (ההדגשה שלי) יוצא מכך שניתן לפרש זאת כאילו בנייני משרדים, ציבור, ובידור הם תחום בלעדי לאדריכל, ובניני מגורים, מלאכה ומחסנים שהם מבנים פשוטים- משותפים גם להנדסאי אדריכלות. קשה לי לקבל את זה מהטעמים הבאים: 1. מה לגבי בנייני מסחר? אם המחוקק מתיר הקמת בניין מסחרי שהוא מבנה פשוט להנדסאי, מדוע שלא ואפשר לו להקים מבנה מסובך אחר? 2. בפועל, מנסיוני, לוועדות לתכנון ובניה אין מושג בעצמן מה החוק מתכוון ולכן לא נתקלתי עדיין בוועדה ששללה מהנדסאי את היכולת לתכנן כל סוג של מבנה שהוא, בהגבלה כמובן שהוא מבנה פשוט.  אני מציע לך לקבל את העבודה, ובמקרה הצורך לשכור אדריכל שיחתום בשמך על התכניות מול הוועדה.


ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן